HOME > 커뮤니티 > 공지사항

136.제33회 장학콩쿨 입상자 명단

- 작성자 : 관리자

- 작성일 : 2018-06-26 12:05:59

33회 장학콩쿨 입상자 명단


우수상
: 고순옥(오르간서울본교

            박윤정
(피아노) 수원분교
            
            전경환
(지휘) 부천분교

장려상
: 장숙경(성악) 부천분교
           
            김상진
(성악) 부천분교
                         

수상자에게는 장학금이 수여됩니다.

우수상  20만원    장려상 10만원
6월 출강수업 시간표
9월 출강수업 시간표
목록보기